Vi er stadig de samme, blot med et lille ansigtsløft

Velkommen hos DHP og Job-Akademiet


I DHP og Job-Akademiet tilbyder vi individuelle, helhedsorienterede og tværfaglige borgerrettede forløb til landets Jobcentre.

Det overordnet formål er, at borgeren gennem en særlig tilrettelagt indsats udvikler evner og ressourcer ift. at kunne starte og fastholde uddannelse, arbejde eller til at deltage i andre beskæftigelsesfremmende tilbud. Herved sikres en varig og stabil relation til arbejdsmarkedet gennem hel eller delvis selvforsørgelse.

Målet er, at borgeren bliver i stand til at igangsætte/aktivere egne ressourcer og tage ansvar for eget liv.

Vi arbejder ud fra en empowerment tankegang, med afsæt i kognitiv metode, med henblik på at borgeren tilegner sig nye mestringsstrategier og derved lærer at tackle alt det vanskelige i livet. Hjælp til selvhjælp.

Vi møder borgeren i øjenhøjde, uformelt og uhøjtideligt, men samtidigt tydeligt rammesættende. Der arbejdes med det hele menneske og respekt er et bærende element i vores arbejde. Der fokuseres på, at
den enkelte motiveres til at tage ejerskab for egen udvikling fra start.

Forløbene kan være af kortere eller længerevarende karakter. Se mere her.

Du kan finde en megen nyttig information her på vores hjemmeside. Hvis du ikke finder det, du leder efter, er du velkommen til at ringe til os pr. telefon 93 88 56 56 eller skrive til os pr. e-mail på