Individuelle samtaler

Individuelle tværfaglige og helhedsorienterede samtaler med tæt opfølgning