4-ugers job-bootcamp: 

Den første uge arbejdes med jobmatch og forberedelse til jobstart. De næste tre uger er deltageren i en relevant, ordinær ansættelse, min. 10 timer om ugen, dog tilpasset den enkeltes arbejdsevne og skånebehov. Der vil være ugentlig opfølgning af en fast konsulent.

20-ugers forløb: 

For borgere der har behov for en længerevarende indsats. Hver uge afholdes 1 fælles session á 1 times varighed og 1 individuel session á 1 times varighed. Fra første uge tilbydes relevante jobs til alle deltagere. 
Frit valg mellem fysisk eller digital deltagelse. 

Vores garanti:

Ved afslutningen på job-bootcampen vil deltageren enten blive tilbudt at fortsætte i jobbet eller blive tilbudt et andet relevant arbejde. Der tilbydes herefter en 8-ugers fastholdelsesindsats,

for at sikre at borgeren bliver ordentligt indkørt i det nye job.

 Ved 17-ugers forløbet tilbydes alle deltagere min. 2 regulære og relevante jobs, min. 15 timer om 
ugen, dog tilpasset den enkelte deltagers arbejdsevne. Langt de fleste udbudte jobs vil være med mulighed for selvforsørgelse med det samme eller på sigt.