En Sikker Hånd 

En Sikker Hånd er et tilbud for psykisk sårbare borgere, der har behov for tæt støtte til at mestre hverdagens praktiske og personlige udfordringer. Borgeren vil få tildelt en fast mentor, som han/hun vil have kontakt med i hverdagen. Derudover vil borgeren blive tilbudt at deltage i meningsfulde, individuelt tilrettelagte aktiviteter, som kan være alt fra en gåtur til mindfulness, besøg i svømmehal eller fitnesscenter.

Der vil også være mulighed for gruppesamtaler, organiseret efter deltagernes udfordringer.

Alle aktiviteter er med mulighed for digital deltagelse, da vi har erfaret, at dette øger mødestabiliteten for især mere skrøbelige borgere. 

For de borgere der har mulighed for det, vil vi tilbyde deltagelse i Job-Akademiets aktiviteter, herunder ikke mindst konkrete jobtilbud. Vi sørger naturligvis for en skånsom og gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet og tager højde for den enkeltes arbejdsevne og skånehensyn.