Mestringshold – Angst, stress og depression

Mange mennesker i Danmark i dag lider af stress, angst og depression i en grad, så det begrænser den enkeltes livskvalitet, handlekraft og arbejdsevne. Når man er syg med stress, angst og/eller depression, kan det være svært at møde andre mennesker eller søge hjælp, og man kan have en tendens til at isolere sig fra at deltage i almindelige sociale sammenhænge. Dette kan både forværre tilstanden og forhindre, at man får det bedre. I DambyHahn & Partnere tilbyder vi gruppeforløb i et trygt forum, hvor borgeren både møder andre mennesker i samme situation, og får hjælp til at komme videre.

Formål og indhold

Formålet med forløbet er, at deltagerne opnår konkrete redskaber og strategier, der kan bedre deres funktionsniveau og ressourcer, således at deltagerne både opnår øget livskvalitet, men også bliver i stand til at kunne deltage i beskæftigelsesrettede tilbud og/eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forlængelse af dette forløb kan det være oplagt, at borgeren deltager på vores forløb CV og forberedelse til virksomhedspraktik.

Sideløbende med dette forløb tilbyder vi også individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der kan tilknyttes forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Alt efter borgerens udfordringer og ressourcer. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Der er plads til 6-8 personer i gruppen og forløbet ledes af en psykolog, der nøje tilrettelægger forløbet efter de specifikke problemstillinger og vanskeligheder, deltagerne på holdet oplever, står i og kæmper med. Gruppen mødes én gang ugentligt i 2 timer, og forløbet veksler mellem oplæg fra psykologen om relevante emner, plenum-snak/diskussioner, øvelser og hjemmearbejde.

Har borgeren behov for at deltage på et hold med færre deltagere, kontakt os da venligst for mere information om mulighederne.
Der er løbende optag til dette forløb.
Undervisningen foregår i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C. Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information eller tilmelding ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.