Beskæftigelsesrettet psykologisk undersøgelse – en bred udredning af borgerens psykiske funktionsniveau

Hvis der er brug for en bred udredning og beskrivelse af en borgers kognitive evner, personlighed, funktionsniveau og mestringsstrategier, samt en vurdering af- og anbefalinger i forhold til udviklings- og behandlingsmuligheder, tilbyder DambyHahn & Partnere beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelser. Den beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelse er med til at afdække borgerens psykiske- og kognitive funktionsniveau i forhold til arbejdsmarkedet, hvor borgerens kognitive ressourcer- og barrierer, for eksempel i forhold til hukommelse, koncentration, indlæring osv. bliver beskrevet, og hvor der tages stilling til udviklings- og behandlingsmuligheder med henblik på bedring af funktionsevnen, samt eventuelle skånehensyn i forhold til arbejdsmarked- eller uddannelse. Formålet er at give borgeren de bedste forudsætninger for at kunne indtræde på arbejdsmarkedet eller starte i uddannelse. Undersøgelsen består af udredning med flere psykologiske tests, samt et grundigt interview, hvor borgeren bliver spurgt ind til sin livshistorie, erhvervsanamnese, psykosociale forhold, symptombillede, funktionsniveau, eventuelle erfaringer fra behandlingsforløb, samt borgerens tanker og forestillinger i forhold til beskæftigelse og fremtiden. Den typiske undersøgelse varer cirka 4 timer, fordelt over 1-2 mødegange. Efter undersøgelsen er lavet, udfærdiges en rapport til sagsbehandler.

Hvis der er behov for en overordnet og hurtig beskrivelse og udredning af borgerens aktuelle funktionsniveau, kan man som sagsbehandler overveje om der måske mere er behov for en psykologisk screening. Læs mere om den psykologiske screening her.

Sideløbende med den psykologiske udredning, kan vi ligeledes tilbyde længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske oplysninger

Borgeren vil som udgangspunkt skulle møde i Dambyhahns lokaler Kongensgade 66-68, 2. sal i Odense. Der forefindes elevator i bygningen.
Undersøgelsen vil som udgangspunkt finde sted i tidsrummet mellem 9 og 15.

Kontakt

For mere information om forløbet kontakt os venligst på telefon 93 88 56 56 eller mail .