Fysioterapeutisk funktionsbeskrivelse, -vurdering og anbefaling samt træning

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som ledig hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.

Som en del af denne indsats hos DambyHahn er der mulighed for udarbejdelse af en fysioterapeutisk funktionsevnebeskrivelse, -vurdering og anbefaling inklusiv en individuel træningsplan samt løbende vejledning og rådgivning. Der er tilbud om træning på hold eller individuelt ved vejledning fra fysioterapeut. Træning kan foregå̊ både i træningscenter og ude i naturen (borgeren skal selv have fitnesskort).

Sideløbende med den fysioterapeutiske funktionsevnevurdering og træning tilbyder vi også længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Borgeren vil som udgangspunkt skulle møde i Dambyhahns lokaler Kongensgade 66, 2. sal i Odense. Der forefindes elevator i bygningen.
Samtaler og træning vil som udgangspunkt finde sted i tidsrummet mellem 9 og 15.

Mere information og tilmelding

For mere information ring på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.