Mindfulness

Dette mindfullness gruppeforløb henvender sig til borgere, som har behov for udvikling af personlige og sociale kompetencer med henblik på forberedelse til mere beskæftigelsesrettede forløb, fx virksomhedspraktik

Indhold

Mindfulness betyder at være mentalt til stede, og det trænes gennem meditation. Du vil gradvis opøve evnen til at være bevidst opmærksom og nærværende i forhold til dine tanker, følelser og handlemønstre.

Mindfulness kan hjælpe dig med:
  • At føle indre ro, klarhed og tilfredshed
  • At nedsætte stress
  • At reducere smerter
  • At få større livsglæde
  • At få bedre søvn
  • At få bevidsthed om tankestrømme, følelser og reaktionsmønstre
  • At føle større frihed
  • At få øget fokus og koncentrationsevne
  • At få forbedret evne til at håndtere vanskelige situationer

Praktiske informationer

Forløbet afholdes i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.