DambyHahn som mentor

DambyHahn kan tilbyde mentorforløb til særligt udsatte borgere, som måske kræver en faglig kvalificeret psykologisk og coachende tilgang/indsats for at kunne udvikles eller indgå i et afklarende forløb.
Vi arbejder kognitivt med den enkelte borger med henblik på tilegnelse af nye mestringsstrategier – ”Lær at tackle” ALT det vanskelige i tilværelsen.

Indhold

Indholdet i forløbet kan fx være et mentorforløb til udfordrede borgere, som skal have en særlig indsats for at blive klar til en uddannelse, et arbejde, en virksomhedspraktik eller fastholde et uddannelsesforløb.

Vores tilgang:
Støttende og udviklende samtaler ved psykolog, socialrådgiver eller coach
Udvikling af nye meningsfulde mestringsstrategier med henblik på udvidelse af borgerens sociale og personlige kompetencer og handlekapacitet
Guidning og træning i at benytte offentlige transportmidler

DambyHahn tilbyder altid et tæt samarbejde med sagsbehandler og andre fagpersoner, der er tilknyttet borgeren, som har brug for mentorforløb.

Praktiske informationer

Forløbet kan foregå som samtaler hos os i vores lokaler i Kongensgade 66-68, 2. sal i Odense, hos borgeren selv, på borgerens uddannelsessted, praktiksted eller arbejdsplads. Mentoren kan også fungere som støtte til møder.

Kontakt og mere information

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.