Har du travlt? Hent vores brochure her: Tryk her

 

4 dages intensiv uddannelse inkl. individuel supervision, som gør dig til en målrettet og effektiv Coach indenfor beskæftigelsesområdet

DHPs beskæftigelsesrettede coachuddannelse er målrettet ansatte i jobcentre og andre beskæftigelsestilbud, både med myndighedsopgaver og andre funktioner inden for beskæftigelsesområdet.

Teorier og metoder

Uddannelsen er baseret på kendte og velafprøvede teorier hentet fra bl.a. kognitiv adfærdsterapi, Motivational Interview og Empowerment. Indholdet tilrettelægges i forhold til de målgrupper deltagerne arbejder med og sikrer en så praksisnær tilgang som muligt. Det er formålet, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler sine samtale- og kommunikationskompetencer i en beskæftigelsesrettet kontekst. Deltagerne for hermed et solidt fundament til at træffe metodiske valg i forhold til det videre arbejde med coaching af borgeren.

Uddannelsen

Uddannelsen løber over 3 sammenhængende dage samt en opfølgningsdag efter 4 uger. Alle deltagere tilbydes individuel supervision i 3 x 1 time over de følgende 3 måneder.
Vores undervisere er psykologer og socialrådgivere, som praktiserer til dagligt indenfor beskæftigelsesområdet og vi er min. 2 undervisere på hvert uddannelsesforløb. Forløbet booster dine kompetencer med de nyeste teorier, metoder og teknikker, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

Indhold

I en kombination mellem oplæg og gruppediskussioner vil du få
undervisning i:
• Coaching som metode og coaching i praksis:
Kommunikationsteori og kommunikationsforståelse, rollen som coach mv.
• Hvordan du identificerer og håndterer borgerens barrierer for beskæftigelse og dermed planlægger din målrettede coaching

• Hvordan du via Motivational Interview og Empowerment giver dine borgere motivation for forandring.
• Konflikthåndtering og coaching af udfordrede borgere.
• Hvordan kan din coaching og valg af samtaleteknik tilpasses borgere med psykiske diagnoser, misbrug og subkulturelle dilemmaer.
• Hvordan du udfaser din relation med borgeren og slutter det samlede forløb.
• Opstilling af egen udviklingsplan for beskæftigelsesrettet coaching som danner basis for opfølgningsdagen og den efterfølgende, individuelle supervision. 

Praktiske informationer

Uddannelsen afholdes lokalt, enten i vore lokaler eller på jeres adresse.
Vi dækker hele landet.

Brochure kan hentes her: Tryk her for at hente

Dato for uddannelsesstart

Nye uddannelser hver 3. uge.
Ring og hør nærmere i forhold til næste uddannelse.

Tidspunkter

Uddannelsen forløber i tidsrummet
09:15 – 15:15.

Pris

Uddannelsen består af 4 kursusdage og efterfølgende, individuel supervision.
Priskr.7.800ekskl.moms pr. deltager. Beløbet er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer. Beløbet betales ved tilmelding.
Uddannelsen kan også holdes hos jer. Ring og hør nærmere om denne
mulighed.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 9388 5656 eller skriv til .