Samværstilbud og social træning

Nogle borgere, som henvises til forløb i DambyHahn & Partnere, lever en isoleret og ensom tilværelse. Dette betyder, at det sociale netværk ofte er begrænset, de sociale kompetencer kan være nedsatte og ensomheden kan være stor. Selv om ønsket om socialt samvær ofte er tilstede, kan det være svært at tage initiativ til- og handle på ønsket om at udvide det sociale netværk og komme mere ud af huset. I DambyHahn & Partnere har vi udviklet et samværstilbud, hvor borgeren har muligheder for at møde andre mennesker og udvikle sine sociale kompetencer gennem hyggeligt samvær med andre.

Indhold i tilbuddet

Samværstilbuddet kan indeholde aktiviteter som brætspil, hyggesnak over en kop kaffe/the, cafébesøg, en fælles gåtur i Kongens Have eller lokale sociale arrangementer. Formålet er at borgeren kan komme ud og møde andre mennesker under trygge og hyggelige rammer og derved få styrket sine sociale kompetencer. Der er fokus på kommunikation, samarbejdsøvelser og eksponering og der er altid 1-2 ansatte tilstede.
Sideløbende med samværstilbuddet tilbyder vi også længerevarende individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Vi mødes som udgangspunkt ved DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C.
Der forefindes elevator i bygningen.

Mere information og tilmelding

For mere information eller tilmelding ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.