Ergoterapeutisk funktionsbeskrivelse, -vurdering og anbefaling

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som ledig hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.

En ergoterapeutisk funktionsevnevurdering er målrettet borgere, hvor der ønskes en beskrivelse samt en vurdering af borgerens funktionsevne i hjemmet samt en vurdering af og anbefaling af hjælpemidler, udviklingsmuligheder og tiltag i forhold til arbejdsmarkedet.

Sideløbende med den ergoterapeutiske funktionsvurdering tilbyder vi også individuelle og tværfaglige tilrettelagte forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, coach, fysioterapeut, ergoterapeut sygeplejerske og mindfulnessinstruktør samt kostvejleder m.fl. Borgeren vil ligeledes kunne tilbydes træning i et fitnesscenter med instruktør og fysioterapeut tilknyttet.

Praktiske informationer

Borgeren skal som udgangspunkt møde i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .