Psykologisk screening – en hurtig udredning af borgerens aktuelle psykiske funktionsniveau

Hvis der er brug for en hurtig udredning, tilbyder DambyHahn & Partnere beskæftigelsesrettede psykologiske screeningssamtaler.

På baggrund af en samtale af en varighed på omkring 1,5 time, udarbejder psykologen en rapport, der sendes til sagsbehandleren. I rapporten afdækker psykologen borgerens aktuelle psykiske funktionsniveau, herunder borgerens beskæftigelsesrelaterede problemstillinger, ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Ud over en beskrivelse- og en vurdering af borgerens aktuelle psykiske funktionsniveau, indeholder screeningen desuden anbefalinger til eventuelle skånehensyn og indsatser i forhold til hvad der skal til, for at borgeren kan indtræde, genindtræde, fastholdes eller komme tættere på arbejdsmarkedet.

Screeningen kan benyttes til at måle progression, hvor borgeren for eksempel ved starten af et forløb får lavet en psykologisk screening, og så igen ved afslutningen af forløbet, hvor man vil kunne påvise, om borgeren har profiteret af forløbet og eventuelt hvorvidt forløbet skal afsluttes eller forlænges. Screeningen kan desuden benyttes som udredende, forebyggende og/eller fastholdende indsats.

Som sagsbehandler får man en hurtig tilbagemelding om eventuel videre relevant indsats for borgeren. DambyHahn & Partnere vil ofte kunne tilbyde fortsættelsesforløb, der matcher det anbefalede i screeningen. Sagsbehandleren er dog ikke forpligtet til at benytte DambyHahn & Partneres fortsættelsesforløb, men vil efter eget valg kunne benytte egne eller andres tilbud.

Hvis der er behov for en bredere udredning af borgerens kognitive evner, personlighed, funktionsniveau og skånehensyn, kan man som sagsbehandler overveje om der måske mere er behov for en psykologisk undersøgelse, da denne ud over en screeningsamtale også involverer tests. Læs mere om den psykologiske undersøgelse her.

Praktiske informationer

Screeningen vil finde sted i DambyHahns lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kontakt og mere information

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .