Virksomhedspraktik

Ønsker Jeres virksomhed at gøre en forskel for et menneske på kanten af arbejdsmarkedet eller søger du nye medarbejdere?

I tæt samarbejde med virksomheder og jobcentre etablerer DambyHahns jobkonsulenter forskellige jobs og virksomhedspraktikker.

En virksomhedspraktikant kan være en borger, som er ledig, en borger som er visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob eller sygemeldt. Borgere, som kan have behov for udvikling og afklaring i forhold til deres arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag. Nogle borgere starter på et lavt timetal få dage om ugen og andre kan møde hver dag fra dag 1.
Praktikperioden kan vare op til 13 uger med evt. mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering.
Under virksomhedspraktikken modtager den ledige sin forsørgelsesydelse, fx dagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp.

Mere information og kontakt

For mere information ring på tlf. 9388 5656 eller skriv til .

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.