Målrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere

DHP har siden 2003 haft succes med forskellige arbejdsmarkedsrettede forløb med udgangspunkt i mulighederne i den aktuelle lovgivning og konkrete Jobcentres behov.
Vi har mulighed for at skræddersy helhedsorienterede tværfaglige forløb inden for alle målgrupper under beskæftigelsesområdet. I disse forløb er der tale om holdundervisning kombineret med individuelle støttende og coachende samtaler ved forskellige fagligheder. Fokus er på ressourcer og udviklingsmuligheder ifht. bedring og afklaring af aktuelle funktionsniveau og arbejdsevne, for herved hurtigst muligt at kunne komme i uddannelse, job eller blive afklaret i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Længerevarende arbejdsmarkedsrettede forløb

Forløb for kontanthjælpsmodtagere

Vores tværfaglige forløb er målrettet aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager.

Forløb for sygedagpengemodtagere

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som sygemeldt hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv.

Kortere arbejdsmarkedsrettede forløb

– Kan kombineres med længerevarende forløb

Borderline Mestringsforløb

Særligt tilrettelagt forløb med fokus på strategier til mestring af relationer, grænsesætning og emotionel kontrol

Livsmestring

Livsmestring i fritid og på arbejdspladsen med fokus på angst, stress og depression

Coaching (MOC)

Professionel systemisk og narrativ coaching i et beskæftigelsesperspektiv

Mindfullness

Ro og nærvær i i hverdagen med mindfulness.

Mentorforløb

DambyHahn kan tilbyde mentorforløb til særligt udsatte borgere.