Indlæg

Individuelle samtaler

Individuelle tværfaglige og helhedsorienterede samtaler med tæt opfølgning

Fysioterapeutisk funktionsevnevurdering og træning

Fysioterapeutisk funktionsbeskrivelse, -vurdering og anbefaling samt træning

Ergoterapeutisk funktionsevnevurdering

Ergoterapeutisk funktionsevnebeskrivelse, -vurdering og -anbefaling i et arbejdsmarkedsperspektiv