Vi hjælper til at skabe trivsel og glæde i dagligdagen

Vi støtter aktivt udviklingen af jobcenterets medarbejdere gennem individuel eller gruppevis supervision. Ligeledes tilbyder vi at udføre opgaver for jobcentret på interim basis, hvis der i en periode mangler medarbejdere.

Interim bemanding  – Se mere her

Individuel supervision af medarbejdere – Se mere her

Gruppesupervision af medarbejdere – Se mere her